DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuality

Ustaven staronový výbor ZO ČSCH Holice

Dne 4. 4. se poprvé sešel nově zvolený výbor základní organizace ČSCH Holice. 

Schůzi zahájil a vedl odstupující předseda Aleš Valenta. Schůze byla usnášení schopná, přítomno bylo 10 z 11 nově zvolených členů výboru.

Přítomni: Filip Miroslav, Kaplan Martin, Kašpar Ladislav, Kropáček Jaromír, Ing. Krupka Jaroslav, Pfeifer Matěj, Rajnet Martin, Slezák Zdeněk, Syrůček Pavel, Valenta Aleš.

Omluvena: Novotná Lucie

Z jednání vyplynulo staronové uspořádání výboru. 

Předseda:             Aleš Valenta

Místopředseda:    Ladislav Kašpar

Jednatel:              Pavel Syrůček

Pokladník:            Martin Kaplan

Předseda odboru holubů:     Jaromír Kropáček

Předseda odboru králíků a drůbeže:    Matěj Pfeifer

Protože se do organizace přihlásilo větší množství mladých chovatelů, výbor se rozhodl nově jmenovat garanta práce s mládeží, který zaštítí podporu mladých chovatelů. 

Garant práce s mládeží:    Miroslav Filip

Přejme celému výboru klidné a úspěšné volební období.


Výroční členská schůze 2023

V neděli 19. 3. 2023 se konala výroční členská schůze v klubovnách kulturního domu Holice. Za účasti většiny členů a několika hostů. Bohužel starosta města Holice se omluvil, ale zastoupil ho místostarosta pan Petr Kačer. Jednání probíhalo ve velmi přátelském duchu. Letošní rok byl rokem volebním a z voleb vzešel nový 11 členný výbor. Ustavující schůze výboru proběhne 4. 4. 2023. Schůzi vedl přítel Syrůček a zaznělo mnoho pozitivních zpráv ze strany funkcionářů tak i hostů. Předseda Aleš Valenta ve své zprávě zhodnotil nejenom rok 2022, ale celé volební období odstupujícího výboru. Poděkoval nejenom členům výboru , ale všem členům za odváděnou práci ve prospěch spolku. Celou zprávu předsedy ZO najdete na odkazu níže.

Zpráva zde: 

Zpráva předsedy odboru králíků a drůbeže

Při výroční členské schůzi ze zdravotních důvodů předsedy odboru králíků a drůbeže Matěje Pfeifera, nezazněla zpráva o činnosti tohoto odboru. Nyní ji máte k dispozici k nahlédnutí na odkazu níže. Přečtěte si ji a připomeňte si činnost a úspěchy v roce 2022. 

zpráva odboru králíků a drůbeže

Zpráva předsedy odboru holubů, okrasného ptactva a kožešinových zvířat.

Na výroční členské schůzi 19. 3. 2023 zaznělo z úst Jaromíra Kropáčka předsedy odboru holubů, okrasného ptactva a kožešinových zvířat mnoho pozitivních slov a díků všem členům odboru, ale i ostatním v ZO. Mirek shrnul úspěchy na výstavách, poděkoval za práci při pořádaní výstav i při brigádách. Celé znění zprávy najdete na odkazu pod článkem.

Zprava odboru holubů


 

31. mistrovství KCHKMP jsme úspěšně zvládli

V sobotu 11. 2. 2023 proběhla v našem chovatelském areálu výstava masných plemen králíků. Po dvou letech ovlivněných pandemii Covid -19 se vše vrátilo do původních kolejí. Na 31. otevřené mistrovství klubu chovatelů králíků masných plemen chovatelé přihlásili 570 králíků. Kromě českých chovatelů tuto akci obesílají i chovatelé ze zahraničí. Letos jich bylo rekordních 15 ze Slovenska, Rakouska, Německa a Polska. 

Zvládnout tuto porci králíků nebylo jednoduché, ale zkušení holičtí organizátoři opět potvrdili své kvality a vše bravurně zvládli. Přípravy začaly hned po skončení minulého ročníku. Hlavní nápor začal hned po novém roce, přijmout a zpracovat přihlášky a vše naplánovat. V sobotu 4. 2. 2023 se sešla většina holických chovatelů odboru králíků a drůbeže posílená i zástupci odboru holubů, aby připravila výstavní klece v obou patrech výstavní haly. Povedlo se vše kompletně připravit. Od středy se začaly klece plnit, ve čtvrtek posuzování a v pátek typizace. Po celou dobu jsme zajišťovali servis chovatelům i králíkům. Hlavní nápor na nás čekal v den výstavy, kdy mnoho horlivých koupěchtivých návštěvníků vtrhlo na výstaviště a většinu prodejných králíků postupně rozebrali. Velký dík patří všem, kteří se do příprav a realizace zapojili. 

Mezi nejlepší se dostali členové KCHKMP, ale i ostatní čeští i zahraniční chovatelé. Podrobné výsledky všech králíků a chovatelů najdete v katalogu výstavy, který najdete na odkazu níže.

Mezi nejlepšími nechyběli ani holičtí chovatelé. Jak dopadli.

Kašpar Ladislav - vystavil 10 králíků Nb, kolekce 382b a 381b, ani toto vysoké ocenění mu nepřineslo umístění oceněné pohárem. Samice v kleci 55 získala pohár na nejlepší srst plemene NB 

Bachurová Dagmar - vystavila 1 králíka Kuvm a 4x Kalm. Na samečka Kalm 95b získala pohár 2. šampión

Syrůček Pavel - vystavil 12 králíků Sivm obě kolekce 377,5b. Samice 96b získala pohár 1. šampiónka

Filip Miroslav - vystavil 6 králíků Kalč a na samici 96b obdržel pohár 1. šampiónka.

Langšádl Pavel - vystavil 12 x Bu na kolekci 378b obdržel ČC.

Škoda Lukáš MCH - vystavil 4 králíky Bu

katalog zde:


 

Zhodnocení XXII celorepublikové výstavy holubů Kingů. 

V neděli 22. 1. 2023 se konala v chovatelském areálu v Holicích celorepubliková výstava holubů kingů. Bohužel proběhla bez společně plánovaného velkého trhu drůbeže, který jsme z důvodu opatření, šíření ptačí chřipky, museli na poslední chvíli zrušit. Výstavu kingů obeslali nejlepší chovatelé z celé ČR, ale i jeden ze Slovenska. Vystaveno bylo 240 holubů od 25 chovatelů. 

Z holických chovatelů jako jediný předvedl svůj chov přítel Jaroslav Skutil. Vystavil kingy v několika barevných rázech.  Získal šampióna a 2x ČC. Konkrétní úspěchy Jardy Skutila, ale i dalších chovatelů najdete v přiloženém katalogu.

katalog zde:


 

Do nové chovatelské sezóny 2023 posilujeme, je nás 55 členů

Novém roce 2023 se náš spolek rozrostl na 55 členů. Proti minulému roku dochází k drobným změnám. Dva chovatelé ukončili, ale pět nových přišlo. Velmi pozitivně vnímáme, že naše řady rozšířili 3 mladí chovatelé. Nadále jsme otevřeni všem novým zájemcům. Přijďte mezi nás. 

Činnost v ZO ČSCH Holice od nového roku ukončil ve svém věku a ze zdravotních důvodů přítel Jaroslav Poborský z Chotče, členem byl od roku 1947. Děkujeme mu za vše co pro chovatelství a spolek vykonal. Dále ukončila členství Chudomelová Radka. Naopak naše řady rozšířili mladí chovatelé syn Martina Kaplana Max, neteř Mirka Filipa Adéla Šafaříková oba mají výhodu zkušených chovatelů v rodině. Třetím novým mladým chovatelem je Leona Šmídová z Kostěnic, kterou podporuje zapálená maminka. Dále se po několika leté pauze vrací Karolina Přenosilová z Rokytna a nově vstoupil Michal Červinka ze Starých Holic. Všem přejeme, ať se jim u nás líbí a jejich chovy jim dělají radost. Kompletní aktualizovaný přehled všech členů včetně kontaktů najdete v sekci seznam členů.


 

Plán výstav na rok 2023 v chovatelském areálu ZO Holice

S končícím rokem 2022 zveřejňujeme plán výstav pořádaných naší ZO ČSCH Holice. Termíny prvních dvou akcí roku 2023 byly již známé, již jsme je komunikovali ve všech katalozích podzimních výstav. Při plánování termínů jsme narazili na požadavek Klubu chovatelů bradavičnatých holubů přesunout jejich klubovou výstavu na předvánoční termín, nebo až na leden. Výbor ZO klubu vyhověl a výstavu posunul až na leden 2024. S tohoto důvodu v tomto plánu výstava bradavičnatých holubů chybí.

Konkrétní plán výstav najdete v sekci Výstavy.


Výstava německých výstavních holubů 26. 11. 2022

V sobotu 26. 11. 2022 jsme společně s klubem chovatelů NVH pořádali již 66. speciální výstavu německých výstavních holubů. Tradičně se sešli chovatelé z celé České republiky, ale počet vystavených holubů každým rokem pomalu klesá. Letos se jich sešlo necelých 350 ks v 16 barevných rázech. Jednalo se převážně o špičkové kusy. Jediný holický chovatel tohoto plemene holubů přítel Šrom letos nevystavoval. Výsledky ocenění jednotlivých holubů najdete v katalogu na odkazu níže.

katalog zde:


 

Ladislav Kašpar v radioporadně 30.11.2022

Ve středu 30.11. byl na Českém rozhlase Pardubice v pořadu radioporadna odvysílán rozhovor s Ladislavem Kašparem, který zde odpovídal na otázky moderátorky Jitky Slezákové. Jednalo se opět o zviditelnění holického chovatelství, ale hlavně propagaci chovatelství jako takového. Láďovi za tento počin děkujeme. Pro ty kdo nestihli zachytit v přímém přenosu, nabízíme poslechnout si ze záznamu na odkazu níže. 
Králíkům jen granule? Zkušený chovatel je pro pestřejší stravu | Pardubice (rozhlas.cz)


Jak dopadla celostátní výstava v Lysé nad Labem.

Ve dnech 18. a 19. listopadu proběhla největší výstava drobného zvířectva v České republice. Jednalo se o celostátní výstavu v Lysé nad Labem. Holičtí chovatelé zde nemohli chybět, letos byla účast našich chovatelů tak veliká, že jsme museli vypravit dvě auta s vozíkem, aby se vše pobralo. Většina z holických chovatelů se ve velké konkurenci prosadila. 

odbornost králíků

Kašpar Ladislav - vystavil 2 kolekce Ččp a 1 kolekci Zbič. Na jednu kolekci Ččp získal 381b obdržel pohár, Mistra ČR a Šampión 1.0

Slezák Zdeněk - Vystavil 1 kolekci Tč a na samečka oceněného 96b získal Šampión 1.0

Syrůček Pavel - Vystavil 2 kolekce Sivm na jednu z nich získal 379b a ČC

Pfeifer Matěj - vystavil 1 kolekci Vm a 1 kolekci J. 

Filip Miroslav - vystavil kolekci RexDSčž

odbornost drůbeže

Pfeifer Matěj - vystavil 4 české krůty a 2 krůty naraganset všechny dobře oceněné, 4 pižmovky divoké a 2 černé sedlaté a 4 perličky s oceněním 97b,97b,96b,96b získal pohár, ocenění vítěz plemene, Šampión a ČC, dale 4 australky modré s lemy a 4 bílé, ty byly oceněny nadprůměrně jeden z kohoutů 95b ČC 

Měsíčková Martina - vystavila 8 brahmanek na kohouta 95b s oceněním vítěz plemene a ČC a 4 hamburčanky kohout 95b oceněn vítěz plemene.

Filip Miroslav - vystavil 4 husy české velmi pěkně oceněné, na housera 96b získal ČC a 4 vlašky zdrobnělé

Štros Josef - vystavil 2 husy královské a 2 kadeřavé a 2 kachny selské bílé

odbornost holubů

Ing. Krupka Jaroslav - vystavil 4 česká bagdeta černá čápek

Kropáček Jaromír - vystavil 2 kolekce českých bagdet červená bělopruhá a žlutá čápek bělopruhý na holuba červeného bělopruhého 96b ČC.  

V soutěži okresů jsme poprvé ze sedmi ročníků vypadli z první pětky a nezískali žádné dotované umístění. Největší ztrátu jsme nabrali v odbornosti holubů, kde jsme doplatili na početně slabé zastoupení chovatelů okresu Pardubice. Přesto 6. místo v celkovém pořadí okresů není špatným výsledkem. Výsledky okresu Pardubice v jednotlivých odbornostech najdete na tomto odkazu. 

CSCH - CV CHOVATEL 2022 (cschdz.eu)


V Holicích proběhla přehlídka bradavičnatých holubů

Dne 13. 11. 2022 proběhla již 41. celorepubliková výstava bradavičnatých holubů, kterou pořádá naše holická organizace společně s klubem chovatelů bradavičnatých holubů. Předvedeno bylo 359 holubů od 31 chovatelů. V prvních 114 klecích, byla v několika barevných rázech v Holicích oblíbená česká bagdeta. Výborný výsledek dosáhl Martin Rajnet s chovem české bagdety žluté a získal titul mistr klubu + další ocenění. Uspěli i další členové ZO ČSCH Holice.

Následovala ostravská bagdeta, španěl, anglický kariér, norimberská bagdeta, anglický indián a anglický dragoun i v těchto plemenech se představili naši chovatelé podrobné výsledky jsou v katalogu, který je k dispozici na odkazu níže. Všem chovatelům děkujeme za obeslání výstavy a gratulujeme vítězům.

Katalog zde:


 

23. října proběhla XXI. celorepubliková výstava výletků kingů a holubů okresu Pardubice

Teprve nyní se dostáváme k zhodnocení této pěkné výstavy na našich stránkách. Všem nedočkavcům se omlouváme. 

Výstava kingů proběhla v 1.patře výstavní haly. Vystaveno bylo 191 holubů od 22 chovatelů napříč Českou republikou. Z naší holické základny se prezentovali Jaroslav Skutil a Ladislav Kašpar. Jejich i další výsledky najdete v přiloženém katalogu. 

Společně konaná okresní výstava holubů okresu Pardubice, proběhla v přízemí výstavní haly a zde se prezentovalo 24 chovatelů okresu Pardubice a vystavilo 155 holubů. V rámci okresní soutěže probíhá i soutěž organizací. ZO ČSCH Holice potvrdilo svou holubářskou dominanci a zvítězilo s celkovým počtem 1428b. V soutěži jednotlivců byli naši chovatelé také výrazně vidět. Konkrétní umístění a hodnocení jednotlivých holubů jsou k nahlédnutí v přiloženém katalogu. Tak jej prolistujte.

Katalog zde:


Ušák 2021 - zpravodaj odbornosti králíků okresu Pardubice.

Díky souhlasu autora Jiřího Koska, můžeme zveřejnit  zpravodaj Ušák 2021, na našich stránkách a možná jej tímto poskytnout i dalším čtenářům. Jedná se o nám známý zpravodaj odbornosti králíků okresu Pardubice. Jako upoutávku přikládám úvodní slovo Jiřího Koska. Určitě neváhejte a nahlídněte. Najdete ho na odkazu pod upoutávkou a v archivu společně se staršími ročníky. 

Vážení přátelé,

na rok 2021 budeme všichni vzpomínat jako na rok covidový. Především jeho začátek ovlivnila covidová omezení, která zasáhla nejen chovatelské aktivity, ale prakticky ochromila celou společnost. Pořadatelé museli odvolat stolní posuzování ve Svinčanech, zrušena byla i Mezinárodní výstava králíků masných plemen v Holicích a nedošlo ani na velikonoční setkání v Přelouči. Naštěstí se život začal postupně vracet do normálu a v druhé polovině roku se rozběhly i chovatelské akce. Samozřejmě jsme si při pořádání akcí museli zvykat na různá opatření, jako byly roušky, potvrzení o bezinfekčnosti nebo očkování. Naším okresem se přehnala podzimní vlna myxomatózy a byl „zázrak“, že se nějaké králíkářské přehlídky vůbec uskutečnily.

Úspěšně tak proběhla Krajská výstava v Holicích i okresní výstava v Dolanech. Úspěšní byli naši králíkáři i v Lysé nad Labem, kde jsme sice trochu zaostali v meziokresní soutěži, ale v jednotlivcích jsme navázali na úspěchy z minulých let. Naši chovatelé obeslali také CVMK v Přerově a pokud by nebyla zrušena EV v Rakousku, počítali s účastí i tam.

Rok 2021 byl ve znamení oslav 100. výročí založení chovatelského spolku v Holicích. Tato významná událost ovlivnila i obsah letošní ročenky Ušák. I když ZO Holice vydala k výročí krásnou a obsáhlou brožuru, věnujeme holickým chovatelům více pozornosti i na stránkách okresního zpravodaje. Tímto bych chtěl poděkovat přátelům z Holic za vstřícnost a také za příspěvky, o které se s námi podělili. Myslím, že ohlédnutí za historií spolku a jeho členů je zajímavé a inspirující.

Snahou OOKCHK je přinášet na stránkách našeho zpravodaje zajímané postřehy, aby jednotlivé ročenky nebyly stejné a nudné. To ovšem nedosáhneme bez Vašich podnětů nebo připomínek. Všem, kteří přispěli patří poděkování a věřím, že příště se s ostatními podělí třeba jen o pěkný snímek někdo další. Mějme všichni na paměti, že zpravodaj Ušák si tvoříme pro sebe. Za letošní ročenku patří zvláštní poděkování příteli Hrubešovi z Týnce nad Labem, který ač nepatří do našeho okresu, poskytl mnoho zajímavých materiálů.

Na závěr OOKCHK okresu Pardubice děkuje všem chovatelům králíků za celoroční činnost. Děkuje všem vystavovatelům, kteří své chovy prezentovali na výstavách všech typů a pomohli tak k propagaci chovatelství. Velká gratulace patří našim úspěšným chovatelům, kteří byli za své odchovy oceněni.

Hodně zdraví a štěstí v nové chovné sezóně přeje všem za OOKCHK Jiří Kosek.

Ušák 2021 najdete zde:


 

Posvícenská výstava nám propršela

Během holického posvícení ve dnech 17. - 18. 9. 2022 proběhla tradiční posvícenská výstava drobného zvířectva společně s expozicí holických zahrádkářů a včelaře. Výstava králíků, drůbeže a holubů byla velmi pestře a bohatě obeslána. Sešlo se přes 270ks králíků, 150ks drůbeže a 130 ks holubů. Kromě těchto soutěžních expozic si naši chovatelé pro návštěvníky připravili i ukázku exotického ptactva, nutrii, okrasných kačenek, bažantů a pávů, nechyběly ani ovečky. 

Bohužel, nám počasí nepřálo, oba dva dny propršelo. To ovlivnilo návštěvnost výstavy, hlavně z řad rodin z dětmi, které naši výstavu tradičně hojně navštěvují. Naštěstí chovatelská veřejnost se odradit nenechala. Ve hře o ceny bylo připraveno mnoho krásných cen, některé z nich bohužel nenašli svého výherce a budou připraveni na příští rok.

Pro naše chovatele byla výstava velice úspěšná. Úspěchy jednotlivých chovatelů najdete v přiloženém katalogu, na odkazu pod článkem.

Velký dík patří všem členům ZO, ale i jejich rodinným příslušníkům, kteří se do příprav a chodu výstavy zapojili. Dík patří i všem vystavovatelům, kteří vystavili v soutěžních i ukázkových expozicích a samozřejmě i holickým zahrádkářům a včelaři panu Shánělovi.  

katalog zde


Obeslali jsme výstavy Dolany, Svítkov a Tuněchody

První víkend v záři byl velmi nabitý. V našem okolí se konaly 3 výstavy a naši chovatelé tam nemohli chybět. Jednalo se o výstavy v Dolanech , Svítkově a v Tuněchodech.

Dolany

Dle informací od Vládi Čepa bylo vystaveno 140 králíků, 90 holubů a 54 voliér drůbeže. ZO Holice zastupovali jen Vlaďa a Tadeáš Čepovi v odbornosti holubů. Odbornost králíků a drůbeže jsme neobeslali. 

Tadeáš Čep MCH vystavil parukář 3ks, rejdič 4ks a moravský pštros černý 4ks   na dva 95b a na jednoho ČC 

Vladimír Čep - vystavil moravský pštros černý 2ks, česká bagdeta hnědý čápek 4ks

Svítkov

jednalo se o malou, ale pěknou výstavu v zeleném prostředí svítkovského areálu. Vystaveno bylo 68 králíků, 22 voliér drůbeže a 78 holubů. Početně malá domácí organizace měla problém obsadit všechny posty na výstavě tak ruku k dílu přidali i Martina Měsíčková a Pavel Syrůček.

Z našich chovatelů zde vystavili 

Pavel Syrůček vystavil kolekci králíků Sivm, získal 379 bodů a pohár na nejlepší kolekci výstavy

Martina Měsíčková - 1.2 hamburčanky  získala ČC

Tadeáš Čep MCH - Parukář 3ks, Moravský pštros černý 4ks a žlutý 2ks, Rejdič 4ks. Na moravského pštrose žlutého získal 96b  pohár nejlepší MCH.

Vladimír Čep - moravský pštros modrý 4ks a modrý pruhový 2ks. Na modrého 96b a ČC.

Jaromír Kropáček - česká bagdeta žlutý čápek 4ks a norimberská bagdeta černá sedlatá 2ks

Lukáš Škoda MCH - česká bagdeta červená 4ks na jedince v kleci 57 obdržel krásných 96b a ČC

Jaroslav Skutil - americký king ve třech barevných rázech celkem 5ks na žlutého 96b ČC

Tuněchody

opět velmi pěkná výstava s poměrně početným zastoupením převážně chovatelů okresu Chrudim. Dojem z výstavy trochu kazil nepřesný a chaotický katalog. S výstavou proběhla i pro nás netradiční výstava morčat. Vystaveno bylo 121 králíků, 110 holubů a 37 voliér drůbeže a 90 morčat. Výstavu podpořili 3 naši chovatelé. 

Miroslav Filip - vystavil 6 ks dalmatinský Rex černožlutý. U tak náročného plemene získal na kolekci velmi pěkných 376 bodů 

Pavel Syrůček - vystavil  kolekci Sivm získal 376,5 bodu

Miroslav Filip - předvedl velmi pěkný kmen zdrobnělé vlašky porcelánové. na kohouta 96 bodů a celá kolekce obdržela pohár nejlepší kolekce výstavy. Dále vystavil kmen husy české, na husu obdržel ČC.

Jaroslav Krupka - vystavil českou bagdetu v pěti barevných rázech celkem 12 ks, nejpočetnější černý čápek 5ks na jedince v kleci 52 obdržel 96b a Pohár nejlepší holub výstavy


Okres Pardubice uspěl na 16. krajské výstavě Pardubického kraje 

V posledním srpnovém víkendu proběhla již 16. krajská výstava Pardubického kraje ve Slatině u Vysokého Mýta. Pořadatelé spojili tuto výstavu s velice oblíbenou místní výstavou. Výstavu doprovázel bohatý doprovodný program: 1) výstava modelů vláčků, aut, letadel a lodí  2) setkání stabiláků spojené s výstavou starých zemědělských strojů  3) ukázka nejmodernější zemědělské techniky  4) mnoho doprovodných prodejních stánků a bohaté občerstvení.

Tento bohatý program přilákal mnoho návštěvníků ze širokého okolí, bohužel možná lehce zastínil hlavní program akce a to samotnou 16. krajskou výstavu drobného zvířectva Pardubického kraje. Akce jako celek sklízela velký úspěch od návštěvníků všech generací, největší úspěch měla u dětí. Výstavu navštívilo přes 2000 návštěvníků. Pořadatelé se s akcí vypořádali důstojně, bohužel se ne všechno úplně povedlo, ale to se u tak velké výstavy stává. Děkujeme a těšíme se na další ročník.

Okres Pardubice potvrdil svoji sílu a zvítězil v odbornostech králíků a drůbeže, v odbornosti holubů skončil těsně za okresem Chrudim na druhém místě. Díky těmto výborným výsledkům získal i celkové první místo. K tomu to úspěchu přispělo i několik holických chovatelů. 

Odbornost králíků:

Naši chovatelé doplatili na přísné hodnocení, a žádný z chovatelů nedosáhl na ocenění pohárem ani čestnou cenou.

Ladislav Kašpar - předvedl kolekci novozélandský bílý a kolekci český černopesíkatý obě kolekce ohodnocené stejným počtem bodů 377,5b

Pavel Langšádl - vystavil kolekci vídeňský modrý, získal 376,5b a kolekci burgundský, bohužel na jednoho králíka obdržel výluku. Jednalo se o jeho první výstavu a určitě nezklamal.  

Pavel Syrůček - vystavil dvě kolekce siamských velkých modrých z 8 vystavených králíků obdržel 5 x výluku 

Miroslav Filip - kolekce kalifornský černý 374,5b

Odbornost holubů

Zde se naši holičtí zástupci prosadili mnohem výrazněji a brali oba nejcennější poháry za vítězné kolekce dospělých i mladých chovatelů. Oběma vítězům Jaroslavu Skutilovi i Tadeáši Čepovi MCH děkujeme.

Tadeáš Čep MCH - předvedl moravské pštrosy ve třech barevných rázech, na modré 377b pohár  za 1.místo a 3.místo na černé 376b  v soutěži MCH. Dále získal ČC na žlutého  95b v kleci 35.

Jaroslav Skutil - získal pohár na nejlepší kolekci výstavy na holubi plemene King červený dominantní 381b

Vladimír Čep - kolekce moravský pštros černý 377b

Václav Nadrchal - kolekce benešovský bílý 375b

Jaromír Kropáček - kolekce Kariér na jedince v kleci 93 získal 95b ČC a kolekci norimberská bagdeta černá sedlatá.

Zdeněk Uhlíř - kolekce česká bagdeta černá na holubici 95b ČC

Lukáš Škoda MCH - kolekce česká bagdeta červený bělopruhý

Martin Kaplan - staroholandský kapucín kolekci bílých a žlutých sedlatých, žlutý sedlatý byli o trochu kvalitnější

Dominik Velinský MCH - rakovnický kotrlák žlutý sedlatý 4ks a český stavák bílý na holuba 95b ČC

Odbornost drůbeže

Miroslav Filip - na kmen husa česká získal 3x 96b celkem 288b a získal 3 místo přesto že měl shodný počet bodu jako první i druhý v pořadí.

Josef Štros - kmen husa kadeřavá na housera 95b ČC, dále vystavil kmen nově vyšlechtěné husy královské a kmen kachny selské chocholaté bílé 3x95b ČC

Ivana Wehsnerová - kmen husa pomořanská husa 96b ČC

Pfeifer Matěj - dvě kolekce australka černá a modrá s lemy

Martina Měsíčková - kolekci Hamburčanka stříbrná černě tečkovaná

Všem zástupcům děkujeme za reprezentaci okresu Pardubice a ZO ČSCH Holice. Úspěšným blahopřejeme a těm ostatním přejeme úspěch na dalších akcích.


V časopisu Chovatel vyšel článek "Ladislav Kašpar 70 let"

Koncem července oslavil přítel Ladislav Kašpar významné životní jubileum. K tomuto výročí připravili Lucka Novotná a Pavel Syrůček článek, kde podrobně seznamují čtenáře z chovatelským životem Ládi Kašpara. Kdo neměl možnost přečíst v časopisu, může do článku nahlédnout níže na odkaze.

článek zde: 


 

16. krajská výstava drobného zvířectva Slatina

Minulou aktualitou jsme ještě vzpomínali na loňskou krajskou výstavu, ale už nás čeká další ročník. Již 16. krajská výstava drobného zvířectva Pardubického kraje proběhne v ZO Slatina u Vysokého Mýta v Ústeckoorlickém okrese. Výstava se koná již 27. a 28. 8. 2022.  Tento termín konání není pro vyspělost zvířat přívětivý, přesto věřím, že z řad našich členů bude velký zájem, obeslat tuto prestižní výstavu. Více informací najdete v letáku a ve výstavních podmínkách na odkazech níže. V případě zájmu o obeslání výstavy se obracejte na předsedy odborů Jaromíra Kropáčka a Matěje Pfeifera, kteří se budou spolupodílet na výběru kolekcí za Pardubický okres.

leták zde:          výstavní podmínky zde:


Článek v časopisu Chovatel nám připomněl naši loňskou 15. krajskou výstavu

15. krajská výstava Pardubického kraje je již více jak půlroku za námi a díky článku v 5. čísle časopisu Chovatel se nám vše znovu připomíná. Pro ty kdo nemají možnost do časopisu nahlédnout, zveřejňujeme článek i na našich stránkách. Náhled najdete na odkazu níže.

článek zde:


Výstavka zvířat chovatelů ZO ČSCH Holice ke dnům Holicka.

Tradičně holičtí chovatelé přispívají svojí výstavkou zvířat k oslavám města Holice. Červnový termín není příliš vhodný pro vystavování, protože zvířata těžce snáší tyto vedra, přesto se snažíme přispět. V sobotu ráno se sešla parta členů našeho spolku a převezla všechen potřebný materiál do parku u sokolovny. Jsme rádi, že nám paní ředitelka KD Holice vymezila stíněné prostory pod stromy, které nám plně vyhovují a myslím, že jsou spokojeni i návštěvníci. V dopoledních hodinách chovatelé našeho spolku naplnili klece zvířaty a už jsme čekali na první návštěvníky. Musím poděkovat i představitelům Sokola, kteří nám každoročně umožňují využití umýváren a toalet v sokolovně. Povedlo se zase zpropagovat náš koníček, hlavně ty nejmenší návštěvníci byli nadšeni, když si mohli pohladit malé králíčky, kuřátka, nebo jim podat lístek trávy k zakousnutí. Navečer jsme museli vše sklidit a odvézt domů.